Publication:
Suha Arın'ın İstanbul belgesellerindeki İstanbul imgeleri

Date
2021
Authors
Ağgez, Sezer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İletişim Sanatları Ana Bilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sinema sanatı ortaya çıkmasından bugüne toplumların yaşam alanları olan kentlerle önemli bir bağ kurmuştur. Her çalışmada yeniden inşa edilen bu bağ, günümüze kadar gelen süreçte pek çok kez biçimsel reform geçirmiş ve taşıdığı anlamı yeniden üreten bir yapıya bürünmüştür. Dönemin koşullarına, ele alınan konuya ve belgesel sinemanın yapısal özelliklerine göre şekillen kent öğesi, filmlerde kimi zaman ana evren olarak karşımıza çıkarken kimi zamansa destekleyici bir unsur olarak konumlanmaktadır. Türkiye'nin belgesel sinemasında da her dönem farklı bir role bürünen bu kavram, Suha Arın Sineması için de başta kültür mirasını barındıran bir makro mekân olması sebebiyle pek çok açıdan kıymetli bir noktada yerini almıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin belgesel sinema tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Suha Arın'ın İstanbul temalı filmleri incelenmiş ve Arın'ın söz konusu filmlerinde İstanbul'a dair imgeleştirme biçimleri ele alınmıştır. Suha Arın'ın ilgili filmlerinde tercih ettiği imgeleme yöntemleri, her filmde görülen ve çalışmaya özgü olan özelliklerine göre kategorize edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Suha Arın'ın İstanbul temasını işleme sürecindeki tercihleri görsel ve işitsel açıdan analiz edilerek imge üretimi konusunda yarattığı üslubu tartışılmıştır.


Since its emergence, the art of cinema has established a significant bond with cities, which are the living environments of societies. This bond, which is rebuilt in every work, has undergone formal reforms many times in the process until today and has attained a structure that recreates the meaning it bears. The urban element, whose position is shaped according to the conditions of the period, the subject discussed and the structural features of documentary cinema, sometimes appears as the main cinematic universe in films, and sometimes as a supporting element. Having undertaken different roles in Turkey's documentary cinema in every period, this concept has also taken its place at a valuable point in many aspects for Suha Arın Cinema, particularly because it is a macro place harboring cultural heritage. In this thesis, the Istanbul-themed films of Suha Arın, one of the most important figures in the history of documentary cinema in Turkey, were examined and the imagery styles of Istanbul in these films of Arın were discussed. The imagery methods preferred by Suha Arın in his related films have been categorized according to the features seen in each film and specific to the movie. Based on the data, Suha Arın's preferences in the process of processing the Istanbul theme were analyzed visually and audibly, and his style on image production was discussed.

Description
Keywords
Güzel Sanatlar , Radyo-Televizyon , Sahne ve Görüntü Sanatları , Fine Arts , Radio and Television , Performing and Visual Arts
Citation