Publication:
Yargı kararları ışığında Türk Ceza Hukukunda içtima kavramı

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Özkan, Tuğçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Tez çalışmasında içtima müessesesinin kavram olarak Ceza Hukuku sistemimizdeki yeri ve 765 sayılı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenleme alanlarına değinilmiş ve Yargıtay kararları ışığında inceleme konusu edilmiştir. 765 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunlarında yer alan içtima kurumunun, her iki kanun döneminde de ceza hukukunda belirlenen genel kurala bir istisna olarak getirilmesinin yanı sıra cezaların içtimaı kurumuna da istisna olarak getirildiği görülmektedir. Suçların içtimaı kapsamında yer alan bileşik suç, zincirleme suç ve fikri içtimaı kurumları incelenmiş ve kurum esasları ve unsurları başlıklar altında incelenirken doktrindeki görüşlere de yer verilmeye çalışılmıştır. Suçların içtimaı kapsamında yer alan kurumlar incelenirken düzenleme alanlarındaki problemlere değinilmiş ve uygulamada ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesini sağlayan çözüm önerilerine de yer verilmiştir. İçtima müessesesine ilişkin yaptırımlar ve Yargıtay uygulamalarında Suçların İçtimaının değerlendirilmesi gerçekleştirilerek çalışma tamamlanmıştır.


In the study, the place of the aggregation institution in the Criminal Law system as a concept and the regulation areas in the Turkish Penal Code numbered 765 and 5237 were discussed and examined in the light of the decisions of the Court of Cassation. The aggregation institution in Turkish Penal Code numbered 765 and 5237, is seen as an exception to the general rule set out in criminal law as well as to the aggregation of punishments, within both codes. The compound offence, successive offence and conceptual aggregation, which are considered within the scope of aggregation of crimes were examined; and while the principles and elements of the instutions were examined under the headings, the views in the doctrine were also included. While examining the institutions within the scope of the aggregation of crimes, the problems in the fields of regulation were discussed and suggestions regarding solutions were provided to eliminate the deficiencies that occurred in practice. The study was completed by carrying out the analysis of the sanctions regarding aggregation instution and the evaluation of aggregation of crimes in the practice of Court of Cassation.

Description
Keywords
Hukuk , Law
Citation