Publication:
Kütüphane Organizasyonları ve Kütüphane Personelinin Motivasyon Kaynakları - Bir uygulama

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006-10
Authors
Balcı, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Kütüphaneler, elde edilen bilginin toplanması, depolanması ve dağıtılması fonksiyonlarını gören hizmet işletmeleridir. Kütüphanelerin etkinliği için verimli olarak çalışan personele, dolayısıyla motive olmuş çalışma isteği duyan bireylere ihtiyaç vardır. Kütüphane personeli, hizmetin sunulmasını yönetir ve müşteri ile aradaki bağı oluşturur. Personelin motive olması, kaliteli hizmetin oluşumu ve kütüphane müşterisinin bağlılığının sağlanmasında kilit rol üstlenir. Bu nedenle; bu çalışma, kütüphane personelinin motivasyon kaynaklarını belirleme amacıyla yapılandırılmıştır. Birinci bölümde; işletme ekonomisi ilkeleri doğrultusunda kütüphanelerin ne tür bir işletme yapısına sahip olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda; işletme türleri sınıflandırılması ile kütüphanelerin hizmet işletmeleri grubunda yer aldıkları, kanıtlanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; kütüphanelerin organizasyon yapıları araştırılarak, kütüphane organizasyon yapılarını belirleyen faktörler değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde; motivasyon teorileri incelenmiş, çalışanların motivasyon kaynakları neler olabileceği araştırılmıştır. Dördüncü bölümde kütüphane personelinin motivasyon kaynaklarının neler olduğu; üniversite kütüphanesi, okul kütüphanesi, halk kütüphanesi, milli kütüphane ve özel araştırma kütüphane personeli üzerinde yapılan anket çalışmasında elde edilen veriler üzerinde istatistik teknikler kullanılarak saptanmaya çalışılmıştır.


Libraries are the organizations which aims to collect, to store and to distribute the available knowledge. It is essential to maintain highly motivated employees to increase the efficiency of libraries. Library staff are in charge of delivering the service and establishing the perfect communication with customers. Motivation, in this respect, is the key element to give the qualfied service and to create the customer loyalty. This study; therefore, aims to determine the sources of motivation of library employees. In the first part, has been elabarated the available structure of the libraries in comparison to the term business economics. In this respect, this part has also tried to prove that libraries can be classified as parts of service sector. In the second part, it has been searched the organizational structure of libraries and accordinly the determining factors of a library organization have been identified. In the third part, it has been handed the motivotional theories together with possible sources of motivation. Finally in the fourth part has been aimed to search what the motivation sources of library staff could be by referring to the finalings of a questionnaire applied on university library, school library, public library, national library and special library staff.

Description
Keywords
Kütüphaneciler , Motivasyon , Kütüphane , Kütüphane Yönetimi , Kütüphane Organizasyonu , Librarian , Motivation , Library Organization , Library Administration
Citation