Publication:
Feminist hukuk teorisine genel bakış

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Demir, Nazlı Hilal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Feminizm akımının, feminist düşünce teorilerinin bütünleyici bir parçası haline gelen feminist hukuk anlayışının birçok hukuk kuralının değişmesindeki önemi büyüktür. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından önemli bir yer tutan hukuki düzenlemelere feminist perspektifle yaklaşılarak ideal bir hukuka ulaşılacağını düşünmekteyiz. Bu doğrultuda çalışmamızda önümüzdeki süreçte daha etkin olacağını düşündüğümüz feminist hukuk teorisi genel hatlarıyla ele alınmıştır.
The feminist approach to jurisprudence which has become a supplementary part of the feminist movement and feminist thinking theories, plays a big role on the alteration of many legal regulations. We are of the opinion that, legal regulations which ensure gender equality and an ideal legal system can be attained through feminist perpective. In this respect, feminist legal theory is discussed in this study, as it is expected to be more influential in near future.
Description
Keywords
Feminizm, Feminist Hukuk Bilimi, Feminist Hukuk Teorisi, Toplumsal Cinsiyet, Eşitlik, Feminism, Feminist, Jurisprudence, Feminist Legal Theory, Gender, Equality
Citation