Publication:
Bedensel Engellilerin Kamusal Alanda Ulaşılabilirliği: “Engelsiz Dünya” Mobil Uygulamasının Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-04

Authors

Kınar, Ömür

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Çalışmada, Türkiye’de yaşayan bedensel engelli bireyin fiziksel çevreye ulaşılabilirliğinin temel hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanabilmelerinin başta “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi” olmak üzere, uluslararası insan hakları düzeninde kamusal alanda ulaşılabilirliğinin anlamı tartışılacak. Engellilerin, Türkiye’de yasal olarak fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamaya ilişkin yasal düzenleme ve uygulamaların düzeyi aktarılacaktır. Türkiye’de kamusal alanda engellilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sosyalleşmelerini sağlayabilecekleri fiziksel çevreye diğer bireyler gibi eşit ve ayrımcılığa uğramadan katılımını sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış mobil cihaz uygulamalarından bahsedilecektir. Örneklem olarak, Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2014 yılında oluşturduğu, “Engelsiz Dünya” mobil cihaz uygulamasının kullanılabilirliği, “sosyal sorumluluk” ve “engellik” başlıkları çerçevesinde incelenecektir. Örnekleme tekniklerinden ise; olasılığa dayalı olamayan tekniklerden kartopu örnekleme yöntemi kullanılacaktır. 1940’lı yıllardan itibaren ama özellikle 1990’lardan sonra gelişmekte olan ve 2000’li yıllardan günümüze şimdiki halini alan Engelli Haklarıyla paralel olarak teknolojik gelişmeler sayesinde engelllilere yardımcı olabilecek mobil cihaz uygulamalarının ülkemizde nasıl kullanıldığının değerlendirmesi yapılacaktır.

Description

Keywords

Bedensel Engelliler, Mobil Uygulamalar, Sosyal Sorumluluk, Physically Disabled People, Mobile Application, Social Responsibility

Citation