Yayın:
Akçakoca'daki geleneksel konutların korunması:İşgörenler evi örneği

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-05
Yazarlar
Kara, Fatma
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İnsanoğlu var olduğundan beri barınma sorununu çeşitli yapısal çözümler üreterek çözmüştür. Daha sonra yan yana topluluklar halinde yaşamaya başlayarak organize olmayı ve medeniyetler oluşturmayı öğrenmiştir. Zamanın ilerlemesiyle, insanoğlu bulunduğu çağın teknolojisi ve çevresinin sunmuş olduğu malzemeyi kullanarak konut mimarisini ve birlikte yaşam alanlarını oluşturmayı geliştirmiştir. Türkiye coğrafyası dünyada bilinen en eski yerleşim örneklerini barındırmaktadır. Farklı etnik ve kültürden toplulukların etkileriyle üretilmiş çeşitli konut mimarilerine ev sahipliği yapar. Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, iklim ve yer şekilleri ile diğer bölgelerden keskin özelliklerle ayrılmaktadır. Eski çağlardan günümüze kadar farklı birçok kültür ve medeniyeti barındırmıştır. Zaman içerisinde yaşanan savaşlar, felaketler ve sonucunda gerçekleşen göçler ile bir kültür mozaiği görülür. Batı Karadeniz Bölgesi, tarih boyunca birçok etnik ve kökende insan topluluklarının farklı zaman aralıklarında göçlerle yer değiştirmelerine şahitlik etmiştir. Bu durum sonucunda meydana gelen etkileşimler, geleneksel dokularda ve konutlarda okunur. Bu tez kapsamında, Batı Karadeniz'in uzun geçmişe sahip yapı geleneğinin ve Düzce İline bağlı Akçakoca İlçesi ölçeğinde, Akçakoca tarihi ve günümüzde okunur olan geleneksel konut dokusu özellikleri, mevcut örnekleri üzerinden incelenmiştir. Yasal olarak tescillenmiş ve kentsel sit ilan edilmiş olan Akçakoca Kentsel Sit Alanı'nın koruma sorunları tartışılmıştır. İşgörenler Evi örneği üzerinden analitik incelemeler yapılmış, restitüsyon çalışması ve analizleri hazırlanmış, restorasyon ve yeniden kullanıma dair yapılan çalışmalar ile bir öneri oluşturulmuştur. Bu bağlamda bölgedeki koruma sorunları ve öneri olarak hazırlanan koruma çalışmasının yorumlanması ile çalışma tamamlanmıştır.
Throughout the existence of human beings shelter has solved the problem by producing various structural solutions. Then, they starting to live side by side in groups to be organized and have learned to create civilizations. With the advencement of time , human beings has developed to create residential architecture and living space using materials that have been presented by the environment and technology. Geography of Turkey contains oldest known settlement in the world instances. Produced by the impact of different ethnic and cultural communities hosted on a variety of residential architecture. Turkey in the Black Sea region, climate and landforms of the other regions are separated by a sharp characteristic. From ancient times to the present day has been hosting many different cultures and civilizations. Over time, occurred a cultural mosaic as a result of the wars , disasters and migrations. Western Black Sea Region , throughout history, the origin of many ethnic and migration of human populations at different time intervals and witnessed displacement. Consequently, the resulting interactions, are read in conventional tissue and housing. In this thesis , the Western Black Seas a long history of building tradition of Düzce provincial Akcakoca district has been examined by the scale of Akcakoca history and features of traditional residential architecture which is read today in the present example. Legally registered and urban sites have been declared Urban Conservation Area Akcakoca protection problems are discussed. İşgörenler house analytical samples are investigated, studies and analysis prepared restitution, restoration and re-use a suggestion on that was created with the work done.In this context, protection issues and suggestions in the region prepared to work with the interpretation of conservation work has been completed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mimarlık, Architecture
Alıntı