Publication:
Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler

Date
2015
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Yavuz Tiftikçigil, Burcu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Der’in Yayınevi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde Türkiye’nin enerji stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Türkiye’nin ulusal strateji belgelerindeki enerji bölümleri incelenecektir. Çalışmanın üçüncü bölümde ise Türkiye’nin Irak, İran, Azerbaycan, Rusya ve Avrupa Birliği ile enerji ilişkileri incelenecektir.
Description
Keywords
Türkiye'nin Enerji Stratejisi, Enerji İlişkileri, Rusya, Azerbaycan, Irak, İran, Turkey's Energy Strategy, Energy Relations, Russia, Azerbaijan, Iraq, Iranian
Citation