Publication:
Bist-50 Şirketlerinin İnsan Kaynakları Politikalarının Spk’Nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Üzerine Bir Çalışma

Date
2014-03
Authors
Atılgan, Özgür
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Kurumsal yönetim ilkeleri , paydaş teorisi , BİST-50 şirketleri , insan kaynakları politikaları , Corporate governance principles   , stakeholder theory   , BIST-50 companies   , human resource policies
Citation