Publication:
Bist-50 Şirketlerinin İnsan Kaynakları Politikalarının Spk’Nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Üzerine Bir Çalışma

Date
2014-03
Authors
Atılgan, Özgür
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Kurumsal yönetim ilkeleri, paydaş teorisi, BİST-50 şirketleri, insan kaynakları politikaları, Corporate governance principles  , stakeholder theory  , BIST-50 companies  , human resource policies
Citation