Yayın:
İnternet aracılığı ile kişilik haklarına saldırı

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-01
Yazarlar
Demir - Peker, Esra
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Günümüz koşullarında internet, gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki, teknolojinin ulaştığı seviye sayesinde oturduğumuz yerden alışveriş yapabileceğimiz gibi banka sırasına girmeden interaktif bankacılık işlemlerimizi de yürütebilir hale gelmiş durumdayız. Keza aynı şekilde e-kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir ve dünyanın herhangi bir yerindeki tanıdığımız ya da tanımadığımız bir kişi ile sohbet etme imkanı bulabiliriz. Hemen her alanda karşımıza çıkan internet hayatımızı bu derece kolaylaştırmasına rağmen, barındırdığı riskler ve çeşitli kişilik hakkı ihlalleri dolayısıyla da hukuk alanında da yerini almıştır. Zira hukuk toplumun aynasıdır.İnternet aracılığıyla kişilik haklarına saldırı başlıklı bu çalışmamızda, adı üzerinde internet yolu ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlalleri özellikle Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku açısından incelenmiştir. Korunması, hem hukuk düzenimiz hem de toplumsal yaşam alanında birinci sırada gelen kişilik hakkı kavramı, birinci bölümde ayrıntısı ile incelenerek kişilik hakkının tanımı, konusu, özellikleri vb. hakkında bilgiler verilmiştir.Temel olarak üç ana bölümden oluşan çalışmamızın ikinci bölümünde ise, bugün artık başlı başına bir kişilik kazanan internetin ve onu kullanmamıza aracılık eden bilgisayarın teknik bilgileri ve internet kullanılarak hangi şekillerde kişilik haklarına saldırı olabileceği ve belli başlı saldırı türleri incelenmiştir. Son bölümde ise kişilik hakkı ihlalleri karşısında hukuki koruma yolları özellikle koruyucu davalar ve tazminat hukuku ile ilgili çalışma yapılarak ve elbette 5651 Sayılı Kanunla ilgili olarak İSS'lerin sorumluluğuna hangi durumlarda gidilebileceği incelenmiştir.
In today's condition, internet becames inseparable part of our lifes. So that, thanks to present level of technology we can shopping, also we can make interactive working of banking without line up in the bank. Also, in the same wat, we can read e-book, we can listen music and we can chat people that we know or we don't know which are at anywhere in the World. In all areas internet makes lifes easier for us, on the other handinternet has many risks and infringement of personality rights. On account of this, internet is located on area of the law. Because law is the mirror of society.In this study, which name is infringement of personality rights via internet is examined by in terms of çivil law and law of obligation. In the first part, description of personality rights, subject of personality rights, properties of personality rights are explained particulary.In the second part of our study, which is made by three main part; internet which get a unique idendity is examined, technical information of computers is examined and infringement of personality rights which is made via internet, is examined by one one.In the last part, protection way with legal way under the infringement of personality rights, especially protective lawsuit and of course, which conditions we can go to responsibility of internet service provider in respect of 5651 numbered law are studied.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Law
Alıntı