Publication:
Türkçede Ö- , Ög, Ögür, Ögren-, Ögret- kelimeleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Türk, Vahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde "düşünmek" anlamıyla kullanılan kelimelerden biridir. Sonraki dönemlerde bu fiilden türeyen kelimelerde "düşünmek" dışında da birtakım anlamlar görülmektedir. Bu anlamlardan en yaygın olanı "alışmak"tır. Düşünırıek gibi soyut bir kavramın herhangi bir dilde bir kelimenin ilk anlamı olması pek mümkün olmayan bir durumdur.


The verb "ômek" is one of the words that was used in the first written texts of the Turkish language, meaning "to think". In later periods, in the words deri ved from this verb, there are some other meanings other than "to think". The most common one among these is "to accustom". it is hardly possible a circumstance that such a word that has an abstraction sense as "to think" is the first meaning of a word in any language.

Description
Keywords
Türkçe , Düşün- , Alış- , Somut , Soyut , Turkish , Örnek , To Think , To Accustom , Concrete , Abstract
Citation