Publication:
Sağlık Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006-10

Authors

Ecerkale, Kubilay

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

İşletmeler hızla değişen piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdürebilmek, sektörde söz sahibi olabilmek için büyük zaman ve paralar sarf ederler. Küresel rekabet ortamında mevcut işletme yapısına günün koşullarına uydurabilmek ve geleceğe hazırlamak son derece önemlidir. Dış kaynak kullanımının önemi, stratejik bir yönetim aracı olarak iletmelere bu konuda yardımcı olmasından kaynaklanır. Çalışmada stratejik yönetim araçlarından dış kaynak kullanımı ele alınmış ve sağlık sektöründe gerçekleştirilen dış kaynak kullanımı uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. Dış kaynak kullanımı uygulamalarının gerçekleştirildiği birçok sektör içerisinde sağlık sektörünün seçilmesinde, bu sektörün hizmet sektörü olmasının yanı sıra uygulamaya son derece elverişli olması da etkili olmuştur. Bu çalışmada bir kamu hastanesinde gerçekleştirilen dış kaynak kullanımının uygulamalarının hizmet kalitesi ve çalışan tatmini düzeyinde etkisi de arattırılmıştır.
Companies put efforts to continue their activities in the rapidly changing business environment and try to be influential on their business sector. In the global competition environment, adjusting the present company structure to the daily conditions and preparing it to the future conditions are very important. The importance of outsourcing as a strategic management tool is obtaining this opportunities to the firms.In this study, outsourcing as a strategic management tool is studied and outsourcing applications in health care services are investigated. In spite of many outsourcing applications in other business sectors, healthcare sector is chosen because of its being a service sector and suitable for applications. Due to the researches at a public hospital, outsourcing applications are compared in these points of view; service quality and work satisfaction of staff.

Description

Keywords

dış kaynak kullanımı, sağlık sektörü, hizmet kalitesi, outsourcing, healthcare sector, service quality

Citation