Publication:
Sun Tzu Savaş Sanatına Göre, Marka Pazar Stratejilerinin Belirlenmesi

Date
2005-01
Authors
Ilıcak, Güzin
Özgül, Ruken
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ünlü Çinli filozof Sun Tzu'nun günümüzden yaklaşık olarak 2500 yıl önce yazdığı 'Savaş Sanatı' adli yapıtı, tüm strateji uzmanları için önemli bir kaynak sayılmaktadır. Çünkü bu yapıt, askeri savaşlara yol gösterdiği kadar; çağımızın varolma, yitmeme, güçlenme çabasında olan, özel/tüzel kişiliklerin, ekonomik, saygınlık, sanayi savaşımlarında da yol göstermektedir. Sun Tzu Savaş Sanatına göre, Marka Pazar Stratejilerinin belirlenmesi adli çalışma Sun Tzu' nun savaş kuramlarıyla, marka kavramını irdeleyerek markalaşma savaşımında Çin' li filozofun ölçütlerini ilişkilendirmekte ve asama asama marka stratejisinde, markanın belirmesinde, tutunmasında, rekabet alanında güçlü durabilmesinde daha da ötesi marka savaşımında basari kazanmasında Sun Tzu yönteminin yeri ve önemini irdelerken, marka stratejisinin bir savaş stratejisiyle ne denli örtüşmesi gerektiğini sergilemektedir.

The master piece named' Art of War ' which was written 2500 years ago by the famous Chinese philosopher Sun Tzu is known as an important resource for all strategists. This artiele, not only guides the military wars but also guides the economic's ane and reputatian and industry wars ofprivate and corporate entities who are in struggle in ord er to survive and get strong. According to Sun Tzu's Art of War, the art of 'Determining the Brand Market Strategies' is associated with the criteria of the Chinese philosopher in the war of brands by explicating the brand concept. While explicating the importance of Sun Tzu method in determining the brand, brands' reputation and moreover its meeting with sucess, step by step brand strategy, it also displays how much the brand strategy must overlap with the strategy of war.

Description
Keywords
Marka Stratejileri , Branding Strategies , Strateji ve Marka , Strategy and Brand , Marka Savaşları , Brand Wars , Savaş Stratejileri , War Strategies , Marka Savaş Sanatı , Brand of Martial Arts
Citation