Publication:
Kredi Temerrüt Takasları Ve Bist-100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-03

Authors

Hancı, Görkem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Kredi Temerrüt Takası (KTT) , kredi veren bir kuruluşun, karşı tarafın temerrüt olasılığından korunmak adına riskini bir başka yatırımcıya devrederek satın aldığı bir sigorta olarak tanımlanabilir. Kredi türev ürünlerinden olan KTTlerin yüksek baz puana sahip olması, türev ürüne konu olan kuruluşun kredi olayının yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Firmaların olduğu gibi ülkelerin de riskleri o ülkelere ait KTT baz puanları üzerinden anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkelere ait KTT baz puanları ile borsa arasındaki ilişkiyi inceleyerek ülkede gerçekleşen üretim düzeyi üzerinden krizler açısından bir değerlendirme yapabilmektir. Bu çalışmada Türkiye’ye ait KTT baz puan ile Ocak 2008 - Aralık 2012 arası günlük BİST-100 getirileri arasındaki ilişki eviews 7 paket programı kullanılarak incelenmiştir. Ağırlıklı olarak üretim firmalarınının bulunduğu Borsa İstanbul’da firmalara ait hisse senedi getirileri düştüğünde ülkedeki ekonominin de üretim açısından kötüye gittiği söylenebilir. Buna karşılık, ülkenin temerrüt açısından risk ölçütü olarak tanımlanan KTTlerin düşük olması kredi olayının gerçekleşme olasılığının düşük olduğunun göstergesidir. Bu bağlamda, iki değişken arasında ters yönlü bir ilişki olduğu kanısına varılabilir. Bu doğrultuda, çalışmanın metodolojik kısmında iki değişken arasında volatilite tespiti yapılarak, bu volatilite GARCH ile modellenmiş ve ortalamaya geri dönüşlerin çok dirençli olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye ekonomisinin özellikle üretim hacmi odaklı kırılgan yapısı göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir.

Description

Keywords

Kredi Temerrüt Takası, BİST-100, Rrisk, Volatilite

Citation