Yayın:
Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık

No Thumbnail Available
Tarih
2012-04
Yazarlar
Sırma, Özge
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
18. yüzyılda ayrı bir kurum olarak kabul edilmeye başlanan hukuka aykırılık kavramının hukuki niteliği konsunda kimi tartışmalar günümüzde de süre gelmektedir. Bu tartışmalar hukuka aykırılığın etki alanından, bağımsız bir unsur olarak kabul edilebilirliğine kadar oldukça geniş bir yelpazede sürdürülmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuka aykırılık, Haksızlık, Hukuka uygunluk nedenleri
Alıntı