Publication:
Çizgisel olmayan kurgu yaklaşımı, Kayıp Otoban film örneği

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-12

Authors

Bikiç, Ahmet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Sinema özgürlüktür farklı arayışlar ve sürekli yeniliklerle gelişmektedir. David Lynch sineması ile kurguyu ele alacağımız çalışmamızda, kurgunun bir film projesini nasıl etkileyeceği konusunu farklı bakış açılarından yararlanarak, çizgisel olan kurgunun sistem dışına çıktığında nelerle karşılaşacağımız olgusuna değinerek, çizgisel olan kurgunun aksine çizgisel olmayan kurgu anlayışıyla üretilen filmlerin kendine yeni dünyalar ve deneyimler kazandırdığını göreceğiz. David Lynch'i diğer yönetmenlerden ayıran bu yaklaşımı ve sinema dilidir. Burada çizgisel olmayan kurgu bağlamında David Lynch'in Kayıp Otoban filmini mercek altına alıp filmin yeniden kurgulandığında veya filmin sekans ve sahnelerini ayırıp yerlerini değiştirince ortaya yeni bir anlatım biçiminin çıktığını göreceğiz. Anahtar kelimeler: Kurgu, Çizgisel Olmayan Kurgu, David Lynch, Kayıp Otoban Filmi
Cinema is freedom; it entails different searches and constantly renewal. In this study, we will look at David Lynch and editing. Different approaches to the way editing effects a work and what we are faced with when we are faced with editing that is outside of the system will be touched upon. Nonlinear editing, unlike linear editing, creates different worlds and lead to different experiences. What separates David Lynch from other directors is this approach and his cinema language. Here, in terms of nonlinear editing, The Lost Highway is examined. When the film is edited again, or when the film's sequences and scenes are separated and their places changed, we will see that the film is a different film and will have a different narrative. Key Words: Editing, Non Linear Editing, David Lynch, The Lost High

Description

Keywords

Sahne ve Görüntü Sanatları, Performing and Visual Arts

Citation