Yayın:
Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2008-06
Yazarlar
Çedikçi, Tuğçe
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalısmanın amacı oyun-eglen islevinin tarihsel gelisiminin irdelenerek, oyun-eglen isleviyle baslayan eglence kavramı ve eglence türlerinden olan müzikal kavramının ekonomik islevleridir. Çalısmamızın giris bölümünde amaç ve kapsam belirlenerek, iletisim ve kültür kavramlarıyla eglence kavramı arasındaki iliski irdelenecektir. Birinci bölümde iletisim stratejileri çerçevesinde oyun-eglen islevinin yeri ve iletisim sürecindeki islevler içerisinde oyun ve eglence kavramlarının tanımı ele alınmaktadır. Çalısmanın ikinci bölümünde ise eglence kavramının gelisimi irdelenerek, Osmanlı döneminden baslayan ve Cumhuriyet döneminden günümüze kadar uzanan süreçteki eglence kavramı karsılastırılacaktır. Eglence türleri içinde yer alan müzikal kavramı açımlanarak olusturucuları ve gelisimi irdelenecektir. Üçüncü bölümde eglence kavramının ekonomiyle olan ilintisiyle Türkiye'deki eglence sektörü ve yeni tüketim stratejisi olan eglence kavramının boyutlarına deginilerek eglence türleri içinde yer alan müzikallerin ekonomideki yeri ele alınacaktır. Çalısmanın sonuç bölümünde eglence kavramının günümüzdeki yasama ve ekonomiye olan etkileri degerlendirilecektir
The purpose of this study is analyzing the historical development of playentertainment, entertainment concept with starting play-entertainment and economical functions of musical concept which is one of the entertainment types. In the introductory chapter, the aim and context of the study is defined. Also analyzing of relation between entertainment concept and communication and culture concepts. First chapter deals with the position of play-entertainment role in communication strategies and the meanings of play and entertainment concepts in communication process. Second chapter deals with analyzing the development of entertainment concept, comparing of entertainment concept between Ottoman period and Republic period, explaination of musical concept which is one of the entertainment types and analyzing the development of it. Third Chapter deals with relationship between entertainment concept and economy, Entertainment sector in Turkey and dimensions of entertainment concept which is new consuption strategy, place of musicals in the economy will be discussed. The final chapter attempts to evaluate the effects of entertainment concepts to life and economy
Açıklama
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Oyun-Eğlen, Kültür, Eğlence, Müzikal, Müzik, Dans, Tüketim, Economics, Play-Entertainment, Culture, Entertainment, Musical, Music, Dance, Consumption
Alıntı