Publication:
Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler...

Date
2007-03
Authors
Gündeş - Güz, Nükhet
Er, Seher
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar yapılmıştır. İç giyimin çağrışımsal alanı "biçimsel ve anlamsal" bağlamda saptanmış olup, tarihsel süreç içinde moda, giyim, iç giyim bağlantısını kurarak, göstergebilimsel açıdan giyimin anlamlandırması yapılmaya çalışılmıştır. Daha sonra iç giyimde seçilen renkler ve renklerin yeğ tutulma nedenleri saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar cinsiyete göre karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
A field research called 'The connotative field of underwear, colors and advertisement' has been made and by doing content analysis on the results of this field research, classifications, imposed by the text, have been made according to the results. The connotative field of underwear has been determined in 'from and mening has been tried to be given from a semiotics view. then the reasons of the choice of the colors and why these colors are chosen are determined. The results of the research are analyzed comparatively with the gender.
Description
Keywords
Moda, Giyim, içgiyim, Araştırma, Reklam, Renkler, Gençler, Fashion, Clothing, Underwear, Research, Advertising, Colors, Teens
Citation