Yayın:
Cyclo(Tyr-Tyr) Dipeptidinin Teorik IR, Raman ve Moleküler Yapı Analizi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2021
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Süleyman Demirel Üniversitesi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmada HT-29, Hela ve MCF-7 hücre hatlarına karşı antikanser etkigösteren Cyclo(Tyr-Tyr) dipeptidinin olası en kararlı yedi konformasyonu tirozinaminoasitlerinin χ yan zincir dihedral açılarına bağlı olarak konformasyon analiziyapılarak belirlenmiştir. Konformasyon analizi sonrasında belirlenenkonformasyonlara ait geometrik yapılar, yan zincire ait dihedral açıdaki değişimlerve konformerlerin toplam ve bağıl enerjileri ile bu konformasyonların toplamenerjilerine katkı sağlayan van der Waals, elektrostatik, torsiyon enerji katkılarıayrı ayrı hesaplanmıştır. Konformasyon analizi ile belirlenen en kararlı konformer,Gaussian03 programı kullanılarak, DFT (Density Functional Teory), B3LYPfonksiyoneli ve 6-31++G(d,p) baz seti ile optimize edilmiş ve optimize yapınıntemel titreşim dalga sayıları aynı teori düzeyinde hesaplanmıştır. Ayrıca, IRşiddetleri, Raman aktiviteleri, potansiyel enerji dağılımları MOLVIB programıkullanılarak saptanmış, Simirra programı ile ölçeklendirilmiş Raman aktiviteleri,Raman şiddetlerine dönüştürülmüştür. Ek olarak bu dipeptidin dimerik formuoluşturulmuş ve DFT/B3LYP/6-31G(d,p) teori düzeyinde optimize edilerek halkayapıya ait w, φ, Ψ dihedral açıları monomer form ile karşılaştırmalı olarakverilmiştir. Dimerik yapının oluşumunda rol oynayan moleküller arası hidrojenbağları belirlenmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Cyclo(Tyr-Tyr), Dipeptit, Diketopiperazin, Konformasyon Analizi, Moleküler Modelleme
Alıntı
ÇELİK S, Akyüz S, ÖZEL A (2021). Cyclo(Tyr-Tyr) Dipeptidinin Teorik IR, Raman ve Moleküler Yapı Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25(2), 401 - 409. 10.19113/sdufenbed.881399