Publication:
Yerel-Ulusal Zincir Marketler Rekabeti

No Thumbnail Available

Date

2018-05

Authors

Yozgat, Uğur
Taşdelen, Selvihan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak ilinde yerel zincir marketlerin ulusal zincir marketlerle rekabetinin irdelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak yazın araştırılmış, ikincil veriler toplanmış, daha sonra zincir market yetkilileri ile yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatlardan yapılmış, son olarak da müşterilerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır.Çalışmanın sonucunda, Zonguldak ilindeki yerel zincir mağazaların ulusal zincir mağazalara karşı rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik tek başlarına mücadelelerinin yeterli olmadığı, uzun vadede yaşamlarını devam ettirmelerinin olasılığının düşük olduğu tespit edilmiştir. Yazın incelendiğinde bu alanda daha önce yapılan benzer bir çalışmaya rastlanamamıştır, bu bağlamda yazma önemli katkılar sağlanacağı düşünülmektedir.

Description

Keywords

Zincir Market, Yerel, Ulusal, Rakabet

Citation