Publication:
Yerel-Ulusal Zincir Marketler Rekabeti

Date
2018-05
Authors
Yozgat, Uğur
Taşdelen, Selvihan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak ilinde yerel zincir marketlerin ulusal zincir marketlerle rekabetinin irdelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak yazın araştırılmış, ikincil veriler toplanmış, daha sonra zincir market yetkilileri ile yüz yüze yarı yapılandırılmış mülakatlardan yapılmış, son olarak da müşterilerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır.Çalışmanın sonucunda, Zonguldak ilindeki yerel zincir mağazaların ulusal zincir mağazalara karşı rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik tek başlarına mücadelelerinin yeterli olmadığı, uzun vadede yaşamlarını devam ettirmelerinin olasılığının düşük olduğu tespit edilmiştir. Yazın incelendiğinde bu alanda daha önce yapılan benzer bir çalışmaya rastlanamamıştır, bu bağlamda yazma önemli katkılar sağlanacağı düşünülmektedir.

Description
Keywords
Zincir Market , Yerel , Ulusal , Rakabet
Citation