Publication:
Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Authors

Güzel, Gülşah

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, eğitim ve sanat hayatı eserlerinin niteliğini belirleyen temel unsurlardandır. Yazarın hayatı hakkında yapılan monografik çalışmalar ve kendisiyle yapılan röportajlar esas alınarak hazırlanan bu bölüm, onun yazarlık tutumu hakkında bize bir takım ipuçları edinmemiz açısından son derece önemlidir. Yaşadığı hayat ve yetiştiği çevre, onun hayata, dünyaya ve evrene karşı tutumu üzerinde etkilidir. Yazarın tarihle, gelecekle, eşya ve insanla kurduğu ilişki eserlerinde kendini gösterir. Bu da yazarın anlatımına ve dolayısıyla üslup ve yazma tekniğine etki eder. İkinci bölümde ise yazarın toplam 57 hikâyesini anlatım teknikleri açısından tek tek ele alıp inceledik. Ancak her hikâye için bir alt başlık açmak yerine anlatım teknikleri altında hikâyelerden örnekler vermeyi tercih ettik. Bu bakımdan bu bölümün alt başlıklarını anlatım teknikleri oluşturdu. Tarık Buğra'nın hikâyelerinde toplam on (10) anlatım tekniğinden yararlandığını tespit ettik ve bu teknikleri nasıl kullandığını örneklerle gösterildi. Bunu yaparken eklektik bir tutum sergilendi. Anahtar Kelimeler: Tarık Buğra, anlatım teknikleri, hikâye.
In this study, Tarık Buğra's stories were discussed in terms of expression techniques and it is consisted of two main parts. At the begining part; The writer's life, storytelling and works are analyzed. The training environment, education and art life are basic elements which are determined the quality of the works. Moreover, this chapter, based on author's monographic studies on his life and his interviews with him. For that reason it is very significant in terms of getting some clues about writing attitude. His life and environment are effective on attitudes against nature and universe. The Author shows that he is contacted with history, futurity, objects and relationship with people in his works and it has impact on expression, wording and writing technique. In the second part, we examined author's 57 stories one by one in terms of narrative techniques. However, we preferred to give an examples from the stories under expression techniques instead of opening a subheading for each story therefore this section's subtitles are constituted narrative techniques. We have found that Tarık Buğra has benefited from total of ten (10) expression techniques in his stories and these techniques are demonstrated by examples for how to using and it is exhibited an electic attitude at the same time. Key Words: Tarık Buğra, expression(narrative) techniques, Story(Works).

Description

Keywords

Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature, Anlatım teknikleri, Narrative techniques, Anlatım yöntemi, Expression method, Buğra, Tarık, Edebiyat, Literature, Hikaye, Story, Türk edebiyatı, Turkish literature

Citation