Publication:
Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına Karşı Yargı Yolunun Değerlendirilmesi

No Thumbnail Available
Date
2017-07
Authors
Yıldız, Ceren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Seçimlerin yönetimi ve denetiminden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan’da gerçekleşen anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sırasında ve sonrasında verdiği kararlarla ciddi tartışma yaratmıştır. Bu tartışma iki soruna dayanmaktadır. İlk sorun, referandum sırasında kullanılan mühürsüz oy pusulası ve zarfların, 298 sayılı Kanun’un açık hükmüne rağmen geçerli sayılmasına karar verilmesine ilişkindir. İkinci sorun ise, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin olması nedeniyle kararları aleyhine herhangi bir mercie başvurulamaması, uluslararası sözleşmelerle de korunan serbest seçim hakkının ve bu hakkı ihlali halinde başvurulacak yargı yollarının nasıl tespit edileceğine ilişkindir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine bireysel başvuru yolu, Mahkemelerin içtihatlarıyla birlikte ele alınacaktır.

Description
Keywords
Yüksek seçim kurulu, Serbest seçim hakkı, Bireysel başvuru yolu, Halk oylaması
Citation