Publication:
Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05
Authors
Sak, Güliz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Mimarlar, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda oluşturdukları yapay çevrede, eylemlerin daha verimli gerçekleştirmesini, minimum enerjiyle maksimum performans elde etmesini amaçlamaktadırlar. Bu sebeple de ergonomi biliminden yararlanmaktadırlar. Mimarlar tarafından oluşturulan yapay çevrenin bir parçası olan konut, insanın en temel ihtiyaçlarını karşılaması sebebiyle bir çok çalışmaya konu olmuştur. Konut içerisindeki mutfak da, bu çalışmalar içerisinde yer alır ve bir çok eylem alanı içermesi sebebiyle de, mutfak tasarımı ergonomi biliminden başlıca olarak yararlanılması gereken bir mekandır. Literatürde, mekan olarak mutfak ve mutfak donatılarına ilişkin bir çok kaynak bulunmaktadır. Modüler mutfak ve ergonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen kaynaklar ise sınırlıdır. Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi isimli tez ile yapılan çalışmanın amacı, mutfak ve mutfağa ilişkin modüllerin tanımını yapmak, tanımlanan mutfak modüllerini ergonomik açıdan incelemek ve bu doğrultuda incelenen modüler sistemlerin kullanıcı memnuniyetini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, bir toplu konut seçilmiştir ve seçilen toplu konuttaki kullanıcı memnuniyet düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır, memnuniyet düzeyini belirleme kriterleri belirlenirken ergonomi biliminden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda kullanıcılara, mutfaklarını değerlendirebilecekler anket sunulmuştur. Anketten elde edilen sonuçlara göre, toplu konutlarda tek tip olarak sunulan mutfakların, kullanıcı ii profiline uygun olmadığı ve memnuniyet düzeyinin orta seviyelerde olduğu görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, kullanıcı memnuniyetini arttırmak için ihtiyaca yönelik ve özgün tasarımların kullanıcıya sunulması gerektiği önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mutfak, Modüler Sistem, Mutfak Ergonomisi


Architects, in the artificial environment constituted towards users requirements, take advantage of ergonomics to carry out the actions efficiently and to obtain the maximum performance with minimum energy. Due to fulfil the most fundamental need of people, dwelling as the part of artificial environment constituted by architects is issue for many studies. Kitchen in the dwelling takes place in these studies. Design of kitchen is a field required to make use of the ergonomics since it includes many fields for actions. In technical literature many different resources exist for cuisine as a place and equipment for cuisine, however the resources for the relation between modular cuisine and ergonomics are limited. The aim of the thesis named "The Evaluation of Modular System in terms of Ergonomics in Kitchen Design" is to introduce modulus related to cuisine, to survey defined cuisine modulus in terms of ergonomics and to put forward the users' contentment inspected in modular systems. A congregate housing is selected within the scope of survey and the level of users' contentment is tried to be determined in that selected congregate housing. While determining the criteria of level of contentment, ergonomics is used. A questionnaire which the users can evaluate their cuisines, is presented. According to the acquired consequences, the cuisines presented as a prototype in congregate housing are seen as moderate in terms of the level of users' contentment and do not apply to the user profile at all. In conclusion intended and individual designs are iv suggested to be presented to increase the level of users' contentment. Key Words: Kitchen, Modular Systems, Ergonomy of Kitchen

Description
Keywords
İç Mimari ve Dekorasyon , Interior Design and Decoration
Citation