Publication:
Integral of Krivine extensions and orthogonality and Hermitian projections on complex Banach lattices

Date
2016-08
Authors
Türer, Mehmet Selçuk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı / Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Eldeki bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, pozitif sayılar için homojen fonksiyonların Krivine genişlemeleri ele alınmıştır ve pozitif sayılar için homojen bir fonksiyonun Krivine genişlemesinin Bochner integrali ile bu fonksiyonun integralinin Krivine genişlemesinin aynı olduğu gösterilmiştir. Ikinci kısımda, kompleks Banach örgüleri üzerinde sıra ve hermitsel izdüşümler ele alınmıştır. (d) özelliği tanımlanarak, bu özelliği haiz kompleks Banach örgüleri üzerinde sıra ve hermitsel izdüşümlerin aynı olduğu gösterilmiştir. Bu özelliği haiz Banach örgüleri örneklendirilmiş ve bir uygulama olarak, bu Banach örgüleri için Dales'in problemine direkt bir çözüm verilmiştir.
Description
The present work consists of two main parts. In the fi rst part, Krivine extensions of positively homogeneous functions are considered, and it is shown that the Bochner integral of the Krivine extension of a positively homogeneous function coincides with the Krivine extension of its integral. In the second part, order and hermitian projections on complex Banach lattices are taken into consideration. Introducing the propery (d), it is shown that both types of projections coincide for complex Banach lattices having property (d). Examples of Banach lattices satisfying property (d) are provided and, as a by-product of this, a direct solution to Dales' problem for such Banach lattices is given.
Keywords
Matematik, Mathematics
Citation