Publication:
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Date
2009-04
Authors
Yılmaz, Davut
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalısmanın konusu, Türk hukukunda yeni bir kurum olan Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve bu ertelemenin hukuk sistemimize etkileridir. 2005 yılına kadar Türk hukukuna yabancı olan kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu, hukukumuzda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile girmistir. Çocuk Koruma Kanununun yanında 5560 sayılı Kanunla 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan degisiklikle, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu, güncel halini alarak, çocukların yanında yası büyük olan kisiler hakkında da uygulanmaya baslamıstır. Bu çalısmada, 5560 sayılı Kanunla yapılan degisiklikler kapsamında kamu davasının açılmasının ertelenmesi, benzer diger müesseselerle karsılastırılarak, hukuki nitelendirilmesi yapılmıs, uygulama ve uygulamada görülen aksaklıklar ele alınmıstır. Bu tez giris, tartısma ve sonuç olmak üzere üç bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde, genel olarak Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kurumu, tartısma bölümünde, birinci kısmında, erteleme kavramı ve ertelemenin çesitleri, ikinci kısmında,kamu davasının açılmasının ertelenmesine iliskin ilkeler, üçüncü kısmında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı. Sonuç bölümünde ise Kurumun geregi gibi uygulanması için yapılması gerekli teknik ve hukuki düzenlemeler incelenmistir.
The subject of the thesis , postphonement of intitiation of public prosecution which is the new intitution in Turkish Law and influences of this postphonement in our law system. Until 2005, postphonement of intitiation of public prosecution is anfamiliar for Turkish law system. This intitution is firstly brought in Turkish law by number of 5395 Child Protection Code. After amendments by number of 5271 lawrules of procedure in the criminal law, this intitution is to start to been practised for adult with children . Besides, postphonement of intitiation of public prosecution that amendmends is brought by cod 5560 is characterized, comparing with like other intitution, analysed defects in practise. This thesis consist of three chapters, which are introduction, discussion and results.In the introduction chapter; generally postphonement of intitiation of public prosecution. n the discussion, part 1, postphonement concept and types; in part 2, principles about postphonement of intitiation of public prosecution; in the part 3, the sentence of postphonement of intitiation of public prosecusion. n the results, analysis of amendments which should be done and technical nessesities for the the intitution can be practised properly is summerised.
Description
Keywords
Hukuk, Erteleme, Kamu Davası Açılması, Law, Postphonement, Intitiation of Public Prosecution
Citation