Publication:
Hastane Yeri Seçiminde Küresel Bulanık TOPSIS Yöntemi

Date
2019-06-11
Authors
Kutlu Gündoğdu, Fatma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Sezgisel bulanık kümeler (IFS), Pisagor bulanık kümeleri (PFS) ve nötrosofık kümeler (NS) gibi sıradan bulanık kümelerin üç boyutlu uzantıları, uzmanların kararlarını daha bilgilendirici ve açık bir şekilde tanımlamalarını amaçlamaktadır. Diğer bulanık kümelerden bazı temel farklılıklar içeren üç boyutlu küresel bulanık kümelerin (SFS) tanıtımı literatüre kazandırılmıştır (Kutlu Gündoğdu & Kahraman, 2018). Küresel bulanık kümeler (SFS) adı verilen yeni bulanık kümeler, karar vericiler için daha geniş bir tercih alanı sağlar ve karar vericiler, bir kritere göre alternatif hakkındaki kararsızlık derecelerini de üyelik ve üyesizlik derecelerinden bağımsız olarak tanımlayabilirler. Küresel bulanık kümelerin teorik temeli, Pisagor bulanık kümelerin daha geniş alan yaklaşımına ve nötrosofık kümelerin kararsızlığı bağımsız olarak tanımlama varsayımına dayanmaktadır. Küresel bulanık kümeler bu iki yaklaşımı da tek bir teoride bir araya getirir. Aritmetik işlemler ve yığıştırma operatörleri literatürde daha önce verilmiştir. Çok ölçütlü karar verme problemlerinde sıklıkla kullanılan uzaklık ölçümüne dayalı klasik TOPSIS metodu yerine daha geniş bir tercih alanını ve kararsızlık derecelerini de hesaba katan küresel bulanık kümeler temelli TOPSIS (SF-TOPSIS) metodu kullanılacaktır. Bu yöntem küresel bulanık kümeleri literatüre kazandıran kişiler tarafından daha önce önerilmiştir.Bununla birlikte, henüz sağlık sektöründe uygulamaları literatürde yer almamaktadır. Bu çalışmada, küresel bulanık kümeler temelli TOPSIS metodu kullanılarak birden fazla uzman, pek çok ölçüt ve alternatif göz önüne alınarak hastane yer seçimi problemine bir çözüm sunulacaktır.
Description
Keywords
Citation