Yayın:
Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2010
Yazarlar
Kaya, Muharrem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Makalede önce, avcılıkla geçinen toplumlarda görülen inanış, büyü ve davranışlar, av öncesi, av sırası ve av sonrası başlıkları altında ele alınmıştır. Av iyesi inanışı ve avın bereketi için yapılanlar belirtildikten sonra bütün bu bilgiler ışığında Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı yorumlanmıştır. Salur Kazan, Deli Dumrul, Begil Oğlu Emren, Yigenek, Bamsı Beyrek, Boğaç bölümlerinde av ruhuna karşı saygısızlığın nasıl kötü sonuçlandığı, kutlama yapmak için av düzenlendiği, erginlik sınavı olarak avın rolü üzerinde durulmuştur. Manas Destanı’nda avcılık, av hayvanları, av ruhuyla ilgili unsurlar tespit edilip yorumlanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Mitoloji, Av, Manas, Dede Korkut Kitabı
Alıntı