Yayın:
Kentsel Dönüşüm Kanunu Çerçevesinde Yapı Maliklerinin Üçte İki Çoğunlukla Alacakları Kararın İçeriğinin Amaca Göre Sınırlanabilmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2016-01
Yazarlar
Öz, M. Turgut
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Kentsel Dönüşüm kanunu olarak da adlandırılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun’un uygulamasında en sık rastlanılan sorunlardan biri, belki de birincisi, Kanunun aradığı üçte iki (2/3) malik çoğunluğunun verdiği karar karşısında azınlık maliklerin durumudur. Zira, kanun onlara ya bu karara katılma yahut da mülkiyet haklarının kendi dışlarında bir bedel takdiri ile ellerinden alınması seçeneklerini göstermektedir. Bu düzenlemenin kötüye kullanılmasına engel olmak için, kanunun öngördüğü bu nitelikli çoğunluk kararının gene kanunun amacı gözetilerek bazı sınırlamalara tabi tutulması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu sınırlamaların neler olabileceği ve nasıl uygulanabileceği incelenecektir.
One of the problems frequently encountered (perhaps the first one) in the implementation of The Urban Transformation Act is the situation of the minorities against the decision of the two thirds of the majority. This is because, The Act necessitates them to either choose to joint this decesion or to bear the fact that their ownerships will be taken away from them. In order to prevent the abusement of this rule, this qualified majority decision must be subject to some limitations by taking into account the purpose of the Act. In this article the definitions and applications of these limitations will be analysed.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Kentsel dönüşüm, Riskli yapı, Üçte İki Çoğunluk Kararı, Urban Transformation, Risky Structure, Two-Thirds Majority Decision
Alıntı