Yayın:
Yargıtayın aile konutu şerhinin üçüncü kişilere etkisi ile ilgili içtihat değişikliği hakkında bazı tespit ve değerlendirmeler

No Thumbnail Available
Tarih
2017-06
Yazarlar
Gündoğdu, Fatih
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
TMK m. 193’e göre kanunda aksine hüküm bulunmadıkça , eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. Kanun koyucu eşlerin ve aile yaşamının merkezinde olduğunu göz önünde tutarak aile konutu bakımından bu hükme bir istisna getirmiştir. TMK m.194’e göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunun devdemez veya aile konutu üzerindeki hakların sınırlayamaz. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eşin, kütüğüne konutla ilgili şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebileceği ifade edilmiştir. Türk öğretisinde ve mahkeme kararlarında “aile konutu şerhi”nin hukuki niteliği ve etki alanı hususu tartışmalıdır. Yargıtay 2015 yılında aile konutu şerhinin üçüncü kişilere etkisi ile ilgili görüşünü değiştirmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Aile Konutu, Eşin Rızası, Eşlerin Hukuki İşlemleri, Şerh, Aile Konutu Şerhinin Hukuki Niteliği ve Etkisi, İyi Niyetli Üçüncü Kişinin Durumu
Alıntı