Publication:
Canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel yöntemle incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-03
Authors
Aydıngüler, Mustafa Hikmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel olarak incelenmesi ele alınmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde canlandırma bir kavram olarak ele alınmış ve tanımı yapılmıştır. Canlandırmanın tarihçesi ve kullanım alanları ile birlikte canlandırma sanatının üretim yöntemleri de bölümde yer alan konu başlıkları arasındadır. Ayrıca uzaktan eğitimin tanımı ve dünyadaki gelişimi de gene ikinci bölümde incelenmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise deneysel olarak uzaktan eğitim incelemesi ele alınmış ve uzaktan eğitim sürecinde canlandırma kullanımına ilişkin özgün bir materyal hazırlanarak uygulanma süreçleri anlatılmıştır.Dördüncü bölümde ise deneysel olarak incelemesi ele alınan uzaktan eğitimde canlandırma kullanımı süreçlerinin detaylı istatistiksel tablo ve grafikleri çıkarılmış ve ortaya çıkan her veri detaylı bir biçimde analiz edilerek yorumlanmıştır.

Description
In this thesis, it is dealt with the analysis of the contribution onto the distance education process of the animation, empirically.In second section, animation is approached as a notion and its description is made. Among main titles existed in the section, there are animation history and its uses as well as production methods of the animation art. Furthermore, the description of distance education and its development on earth are analyzed in the section.In third section, it is dealt with the analysis of the distance education process empirically and application processes are expressed by preparing on original material about the use of the animation on the distance education process.In fourth section, detailed statistical tables and graphs of processes of the animation usage in the distance education dealt with the empirical analysis are expressed and each appearing data is commented by the analysis comperehensively.
Keywords
Canlandırma , Animation , Deneysel yöntemler , Experimental methods , Eğitim , Education , Eğitim yöntemleri , Education methods , Uzaktan eğitim , Distance education , Uzaktan öğrenme , Distance learning , İletişim , Communication , İletişim araçları , Communication means
Citation