Publication:
Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" Romanında Niteleme Sıfatları

Date
2018
Authors
Pur, Fulya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Çalışmamızda, Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında yer alan niteleme sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye katkı sağlamak temel amacımız olmaktadır. Yeni Hayat romanı incelememizde 4584 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. Tespit etiğimiz bu sıfatlar, kaynak dillerine, yapılarına, beraber kullanıldıkları isimlere ve kullanıldığı cümlelere göre 4 farklı başlıkta incelenmiş, çıkan sonuçlar da tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. 4584 niteleme sıfatının, 3970 tanesi sözcük halinde, 554 tanesi söz öbeği ve 64 tanesi ise cümlecik halinde kullanılmştır. Yine kaynak dillerine göre incelediğimizde 2989 tanesinin Türkçe, 438 tanesinin Arapça, 158 tanesinin Farsça, 140 tanesinin de Fransızca kökenli olduğu görülmüştür. Burada bahsi geçen genel sonuçlara ilişkin daha kapsamlı sayısal bilgiler ve oranlar, çalışmanın inceleme kısmında yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Niteleme Sıfatları, Sözcük Türleri, Orhan Pamuk, Yeni Hayat
Çalışmamızda, Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında yer alan niteleme sıfatları konu olarak alınmıştır. Niteleme sıfatları ile ilgili olan bu çalışma ile birlikte Türkiye Türkçesindeki dilbilgisel özellikleri belirlemeye katkı sağlamak temel amacımız olmaktadır. Yeni Hayat romanı incelememizde 4584 adet niteleme sıfatı tespit edilmiştir. Tespit etiğimiz bu sıfatlar, kaynak dillerine, yapılarına, beraber kullanıldıkları isimlere ve kullanıldığı cümlelere göre 4 farklı başlıkta incelenmiş, çıkan sonuçlar da tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. 4584 niteleme sıfatının, 3970 tanesi sözcük halinde, 554 tanesi söz öbeği ve 64 tanesi ise cümlecik halinde kullanılmştır. Yine kaynak dillerine göre incelediğimizde 2989 tanesinin Türkçe, 438 tanesinin Arapça, 158 tanesinin Farsça, 140 tanesinin de Fransızca kökenli olduğu görülmüştür. Burada bahsi geçen genel sonuçlara ilişkin daha kapsamlı sayısal bilgiler ve oranlar, çalışmanın inceleme kısmında yer almıştır. Anahtar Kelimeler: Niteleme Sıfatları, Sözcük Türleri, Orhan Pamuk, Yeni Hayat
Description
Keywords
Dilbilim, Linguistics, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkish Language and Literature
Citation