Publication:
Bağımsız Denetimde Analitik Inceleme Prosedürleri ve Uygulaması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016-01

Authors

Tüzün Şahmaroğlu, Simge

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Son yıllarda yaşanan finansal krizler, küreselleşen dünya, bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, işletmelerin karmaşıklaşmasına, verilerin çokluğu ve karışıklığı nedeni ile de mali tablolarının güvenilirliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu durum bağımsız denetim mesleğinin geliştirilmesini ve alanında uzman bağımsız denetçilerin yetiştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Bilgi kullanıcılarının alacakları kararlara dayanak olmak üzere gereksinim duydukları doğru ve güvenilir finansal bilgiler ancak tarafsız, tecrübeli, alanında uzmanlaşmış bağımsız denetçilerin söz konusu finansal verileri analiz etmesi ve denetlemesi ile elde edilebilir. Denetim mesleğindeki gelişmelere paralel olarak, ihtiyaçlar doğrultusunda denetim teknikleri de gelişme göstermiştir. Günümüzde gözlem ve sorgulamadan, bilgisayar destekli dijital analizlere kadar pek çok yöntem denetim amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu denetim tekniklerinin en önemlilerinden biride pratik ve kolay uygulanabilen analitik inceleme prosedürleridir. Bu prosedürler denetçiye zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlamanın yanı sıra sapmaları ve tutarsızlıkları tespit ederek denetim çalışmasına ışık tutarlar. Bu tez çalışmasının amacı bağımsız denetimi ve analitik inceleme prosedürlerini tanıtmak ve yapılan bir araştırma ile bağımsız denetçilerin analitik inceleme prosedürlerini kullanma algılarını ortaya koymaktır.

Description

Recent financial crises, globalization of the world, and rapid advancements in the information technologies have resulted in more complex organizations. Consequently, the reliability of financial statements is questioned due to high volumes of very complex data. This situation has led to the development of independent auditing profession and subsequently the training of independent expert auditors. Accurate and reliable financial information, which is required by the users of information as a basis for their decision-making process, can only be obtained through an analysis and review of the financial data in question by objective, experienced, and specialized independent auditors. In line with the developments in the auditing profession, the audit techniques have also advanced to keep up with the requirements. Today, many methods ranging from observation and questioning to computer-aided digital analyses are used for auditing purposes. One of the most important auditing techniques in question is the analytical review procedures that are practical and easy to implement. In addition to providing the auditor with time, cost, and labor savings, such procedures shed light on the audit study by detecting deviations and inconsistencies. The purpose of this thesis study is to introduce the independent auditing process and the analytical review procedures, and through primary data collection, to establish the independent auditors' perceptions of using such analytical review procedures.

Keywords

İşletme, Business Administration, Bağımsız Denetim, Auditing

Citation