Publication:
Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Akın, Ahmet
Eker, Halime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırmanın amacı Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ; Sprecher & Fehr, 2005) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 356 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, DSÖ’nün Türkçe ve orijinal formlarında bulunan maddeler arasındaki korelasyon katsayıları 0,77 ile 0,97 arasında bulunmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde 21 maddenin toplam varyansın %36,47’sini açıkladığı ve maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri 0,28 ile 0,78, madde toplam korelasyonu puanları ise 0,28 ile 0,70 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x 2 =577,16, N=356, sd=181, p=0,0000, RMSEA= 0,079, NFI= 0,94, CFI= 0,96, RFI= 0,93, SRMR= 0,063). DSÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,89, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0,82 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar DSÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.


This study investigated the validity and reliability of the Turkish version of the Compassionate Love Scale (CLS; Sprecher & Fehr, 2005). The sample of study consists of 356 college students. Results of language equivalency showed that the correlations between Turkish and English forms ranged from 0,77 to 0,97. Results of exploratory factor analysis showed that the 21 items loaded on one factor. The total variance explained was 36,47% and factor loadings ranged from 0,28 to 0,78. Fit index values of the model were x 2 =577,16, N=356, df=181, p=0,0000, RMSEA= 0,079, NFI= 0,94, CFI= 0,96, RFI= 0,93, SRMR= 0,063. The internal consistency reliability coefficient of the scale was found as 0,89 and the test-retest reliability coefficient was found as 0,82. Also the corrected item-total correlations ranged from 0,28 to 0,70. These results demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.

Description
Keywords
Duyarlı sevgi , Geçerlik , Güvenirlik , Compassionate Love , Validity , Reliability
Citation