Publication:
Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03
Authors
Yılmaz, Cahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olduğu kabulü uzun zamandır yapılmaktadır. Bu konuda yapılmış olan ve pozitif ilişkiyi doğrulayan, değişik ülkelerde yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Türkiye için de yapılmış benzer çalışmalar vardır ve kredi hacmi ile büyüme arasında pozitif ilişki olduğuna ilişkin tespitler yapılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’ de son 5 yıllık dönemde benzer bir ilişkinin güçlü biçimde devam edip etmediği sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bir model oluşturulmamış, büyüme ve kredi hacmi ilişkisi rakamlar üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, çalışma sonucu, sadece bir durum tepitine yönelik olmuştur.

Description
Keywords
Kredi , Büyüme , Credit , Growth
Citation