Publication:
Haberleşmenin Engellenmesi Suçu

Date
2018
Authors
Hacıfazlıoğlu, Tuğçe
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin engellenmesi suçu geniş bir perspektifle ele alınmaktadır. Haberleşme, toplumsal yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olarak yer alır. Haberleşme hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış, devletin müdahalesinin belli çerçevede olduğu kişinin özel sınırlarını çizen koruyucu haklardandır. Günümüzde küreselleşmenin yaygınlaşmasından ötürü; toplumlar arasındaki haberleşme şekilleri de büyük bir değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak da, farklı ülkelerin vatandaşları daha çok internet aracılığıyla e-posta ve sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişim kurmaktadırlar. Hal böyle iken, devletler haberleşme özgürlüğünü güvence altına alacak uluslararası hukukla uyumlu kanunlar ile sağlamaları gereklidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda hürriyete karşı suçlar ana başlığı altında 124.maddesiyle haberleşmenin hukuka aykırı şekilde engellenmesi ile ceza yaptırımı öngörüleceği düzenlenmiştir.
The freedom of communication and the obstruction of communication are handled with a broad perspective. Communication is an essential element in social life. The right to communication is the protective rights which are guaranteed by the constitution and which draw the specific boundaries of the person who is in the framework of the state intervention. Because of the widespread globalization today; the forms of communication between societies also vary greatly. As a result, citizens of different countries communicate with each other via e-mail and social media via the Internet. Where this is the case, it is necessary for states to comply with international law, which will ensure the freedom of communication. Under the Turkish Criminal Code numbered 5237, it is regulated that penal sanction will be envisaged by preventing the communication in a manner contrary to the law under article 124 of the crime against liberty main heading.
Description
Keywords
Hukuk, Law, Kanunlar 5237 sayılı, Laws 5237 numbered, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code, İletişim, Communication, İletişim özgürlüğü, Communication freedom
Citation