Publication:
Tüketicilerin mantıksal olmayan davranışlarının ekonomik sonuçları

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09
Authors
Kaynaş, Meltem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışma ile; insanların, davranışlarını sergilerken gösterdikleri akılcılıktan sapmalar ele alınıp, bunların doğuracağı ekonomik sonuçlar sorgulanacaktır. Çalışma dört bölüm halinde planlanmış olup, birinci bölümde, çalışmaya temel teşkil ettiği düşünülen kavramlaramlardan bahsedilecektir. İkinci bölümde, tüketici davranışları, tüketici davranışlarını etkileyen unsurlar ve tüketici davranış modelleri ele alınacaktır. Daha sonraki bölümde ise; önce mantık dışılık kavramı ele alınıp, insanları ?akılcı? olmaktan veya tüketicileri ?homo economicus? olmaktan alıkoyan unsurlara değinilecektir. Dördüncü bölümde ise, tüketicilerin mantıksal olmayan davranışlarını ölçmeye dönük olarak hazırlanmaya çalışılan anket çalışması ve sonuçları ele alınacaktır.
This study will consider the deviations from rationality depending on human behaviour. It will also discuss the economic outcomes regarding this behavioural process. This paper is consists of five chapters. The first chapter aims to explain the concepts which are seen as the basis of the study. The second chapter focuses on consumer behaviour. It also explains the direct influence of factors on consumer bahaviour and models regarding this concept. The next chapter presents the irrationality concept. It also introduces some factors which prevent human to bahave rational or consumer to be ?homo economicus?. The final chapter summarises the findings, and represents key points derived from the survey that aims to measure cumsumers? irrational behaviours.
Description
Keywords
Ekonomi, İşletme, Ekonomik etki, Mantık, Tüketici davranışı, İrrasyonalite, Economics, Business Administration, Economic effect, Logic, Consumer behavior, Irrationality
Citation