Publication:
Bir destinasyon olarak bilinen Artvin ilinin kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesine yönelik bir çalışma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Hacıoğlu, Yasin

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Turizmin bulunduğu bölge üzerinde kültürel, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri bulunmaktadır. Bir destinasyon bölgesinde gerçekleşen turizm faaliyetlerinin çeşitliliği, turizm faaliyetlerinin on iki aya yayılmasında önemli etkenlerden biridir. Ayrıca turizm faaliyetlerinin çeşitli olması hem bölgesel kalkınmayı hem de bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermede önemli bir etkiye sahiptir. Ortaya çıkan bu etkilerin yerel halk açısından olumlu ya da olumsuz algılanması bölgede turizm faaliyetlerinin sürekliliği yönünden büyük bir önem arz etmektedir. 20. yüzyılın sonlarından itibaren turizm sektörünün giderek önemini arttırmasıyla birlikte alternatif turizm türleri üzerinde durulmaya başlanmıştır. Alternatif turizm türleri içinde yer alan ve birçok turizm türünü de içinde bulunduran kırsal turizm, turizm ile tarım sektörüne olan katkısı nedeniyle üzerinde oldukça durulan ve geliştirilmesi yönünde uygulamaları olan bir turizm türüdür. Bu çalışmada Artvin'in kırsal turizm potansiyelini belirleyerek kırsal turizmin kırsal kalkınmadaki önemini vurgulamak, yörenin güçlü-zayıf yönlerini, tehdit ve fırsatlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda; Artvin yöresinin kırsal turizm açısından oldukça güçlü bir potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Kırsal alanlarda kalkınmanın kırsal turizmin gelişimi ile sağlanabileceği ve bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık sektörlerinin kalkınmaya olan faydasını güçlendirmekte kırsal turizmin önemli bir katkı yaratacağı, ancak bu potansiyelden henüz yeterli düzeyde faydalanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tourism has cultural, social, economic and environmental effects on the region. The diversity of tourism activities that take place in a destination area is one of the important factors in the spread of tourism activities to twelve months. The positive or negative perception of these effects is of great importance for the continuity of tourism activities in the region. Positive or negative perception of these effects by local people are great importance for the continuation of tourism activities in the region. Since the end of the 20th century began to focus on the increasingly important alternative types of tourism With the increase of the tourism sector. Rural tourism, which includes many types of tourism, is a type of tourism which has a high level of tourism and tourism practices due to its contribution to tourism and agriculture. In this study highlight the importance of rural development of rural tourism by identifying the potential of rural tourism Artvin region's strong-weaknesses, opportunities and threats are intended to reveal. As a result of the research; Find the Artvin locality's in terms of rural tourism is seen as having a very strong potential. Rural areas development can be achieved with the development of rural tourism and the region's main sources of income is agriculture and textile sector will make a significant contribution to rural tourism strengthens the benefits to development, but this potential has not yet reached the conclusion can not be utilized sufficiently.

Description

Keywords

Turizm, Tourism

Citation