Publication:
Fatih Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı:Ne Kadar Yol Alındı?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04
Authors
Bozkuş, Kıvanç
Karacabey, Mehmet Fatih
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Araştırmanın amacı FATİH Projesi aracılığıyla eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında gelinen noktayı proje koordinatörlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Şanlıurfa ilinde görev yapan 10 proje koordinatörü oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Alanyazın ve uzman görüşlerine göre hazırlanan 10 açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır. Proje kapsamında okulların akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı-fotokopi makinesi, tablet ve internet ile donatıldığı fakat öğretmenlere yeterli eğitimlerin verilemediği belirlenmiştir. Projenin öğretmenin soru çözümleri için harcadığı zamanı azalttığı, soyut kavramları somutlaştırmada kolaylık sağladığı, öğrencilerin derse ilgisini arttırdığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Akıllı tahta ve tabletlerdeki uygulamaların daha da geliştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin akıllı tahta kullanmak istemedikleri, tabletlerin öğretmenler tarafından amacına uygun olarak kullanılmadığı, içerik ve materyal konusundaki eksiklerden dolayı birçok öğretmenin şikayetçi olduğu, içeriklerin geliştirilmesi, çoğaltılması ve yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.


The purpose of the research is to determine the point reached in the use of information technologies in education through the FATIH Project based on the opinions of the project coordinators. The study group of the research consisted of 10 project coordinators working in Şanlıurfa province during the 2016-2017 academic year. Data were gathered using the interview technique. Data were gathered using an interview form including 10open-ended questions developed according to the literature and field experts. Itwas determined that schools were equipped with smart boards, multi-function photocopy machines, tablets and internet without adequate in-service trainingto teachers. Participants stated that the project shortens the time teachers spent onquestion solutions, enables concretizing abstract notions and increases student involvement. It has been expressed that the applications on smart boards and tablets need to be further developed, teachers do not want to use smart boards, tablets are not used appropriately by teachers for their purposes, many teachers complain about the lack of content and materials, and existingcontents need to be improved.

Description
Keywords
Fatih Projesi , Akıllı Tahta , Tablet , Eğitimde Teknoloji Kullanımı , Fatih Project , Smart Board , Tablet , Technology Use in Education
Citation