Publication:
Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-04
Authors
Şit, Mustafa
Şit, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ve bilgi ekonomisinin Türkiye ekonomisinde istihdama sağladığı katkılar araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, bilgi ekonomisinde önemli bir gösterge olan Ar-Ge harcamalarının tüm sektörlerde özellikle özel sektör Ar-Ge harcamalarında artış gösterdiği ve Ar-Ge harcamalarına paralel olarak çalışan sayısının da arttığı tespit edilmiştir. Ancak toplam istihdam içerisindeki payının ortalama %1,5 seviyelerinde olduğu saptanmıştır. Bilgi ekonomisine bağlı sektörlerde daha fazla istihdam sağlayabilmek için girişimci kültürünün geliştirilmesi, istihdam noktasında önemli bir yeri olan KOBİ’lerin bilişim altyapılarının oluşumuna destek verilerek etkinlikleri arttırılmalıdır.
Description
Keywords
Bilgi Ekonomisi, Bilgi Toplumu, Türkiye Ekonomisi, İstihdam, Knowledge Economy  , Information Society  , Turkish economy  , Employment
Citation