Publication:
Uluslararası İlişkiler Bilim Dalında Sosyal İnşacılık Yaklaşımının İncelenmesi

Date
2021-01
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışma, uluslararası ilişkiler kuramları kapsamında, sosyal inşacılık yaklaşımının tanımlanması ve bu yaklaşım üzerine yapılan tartışmalar üzerinde durmaktadır. Sosyal inşacılığın, uluslararası ilişkiler disiplini açısından, değişim, çıkar, kimlik, işbirliği ve uluslararası normlara bakışı değerlendirilmektedir. İnşacılığın uluslararası örgütler ve bölgeselleşme çalışmalarına katkısı önemlidir. Bu kapsamda, makale, uluslararası ilişkiler disiplininde, dünyada ve özellikle Türkiye’de, sosyal inşacılığın etkileri ve bu yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilen araştırmalar üzerinde durmaktadır.
Description
Keywords
Sosyal İnşacılık, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Kimlik, Norm, Social Constructivism, Theory of International Relations, Identity
Citation