Publication:
Türkiye Türkçesindeki Eylem Çatılarının Yeniden Yapılandırılması ve Yeni Terim Önerileri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Karpuz, Hacı Ömer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bildiride önce genel olarak “çatı” kavramı üzerinde durulmuş ve Türkiye Türkçesinde öznelerine göre 7 çatı terimi (etken, dönüşlü, işteş, ettirgen, oldurgan, edilgen ve meçhul terimleri)nin kullanıldığı belirtilmiştir. Birden çok işlevli çatıların adlandırılmasında da bu adların birleştirilerek yeni terimler oluşturulduğu, bu durumun eylem çatılarının işlevsel özelliklerini anlatmada ve açıklamada yeterli olamadıkları ve terimlerin çok kullanışsız oldukları belirtilerek “etken”, ettirgen” ve “edilgen” terimlerine ek olarak “et-” eylem tabanından oluşturulmuş 25 yeni terim (edingen, edişken, edinişken, edindirgen, edinilgen, ediştirgen, edişilgen, ettirişken, ettirtken, ettirilgen, ediniştirgen, edinişilgen, edindirişken, edindirtken, edindirilgen, ediştirtken, ediştirilgen, ettirişilgen, ettirtilgen, ediniştirtken, ediniştirilgen, edindirişilgen, edindirtilgen, ediştirtilgen ve ediniştirtilgen terimleri) önerilmiştir.

Description
Keywords
Citation