Publication:
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yönetim ile Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-12-01
Authors
Uçar Kaplan, Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Araştırmanın amacı “Okul öncesi öğretmenleri ile okul yöneticileri arasında yaşanan problemler hakkında okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri alınarak problemin saptanması ve probleme yönelik çözüm önerileri geliştirilmesidir.” Gaziantep ili Şahinbeyilçesinde MEB’e bağlı bağımsız 3 anaokulu ve 3 ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan 31 kişilik okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturulmuştur. Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteminin durumsal çalışma modeli kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin çok önemli olarak gördükleri sorun, yöneticilerin okul öncesi eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması veya okul öncesi eğitimi önemsememesi. Fazla önemli görmedikleri sorun ise yöneticilerin velileri fazla gözlerinde büyütmeleri çıkmıştır. Bulgular incelendiğinde bütçeye bağlı fiziksel ve teknolojik yetersizliğe yöneticilerin duyarlı olmaması ile materyal eksikliğinin temini konusunda okul öncesi öğretmenine yardımcı olmamaları da önemli sorunlardan görülmüştür. Bulgular sonucunda genel olarak yöneticilerin okul öncesi eğitim konusunda hizmet içi seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılması ve bütçenin iyileştirilerek okul öncesi kurumlarında fiziksel, teknolojik ve materyal eksikliklerinin giderilmesi önerilmektedir.
The purpose of the study is determine to theopinions ofpreschool teachers about the problems faced with the school administration and offer solutions to these problems. 31 preschool teachers working 3 independent kindergartens and 3 primary school kindergartens in Gaziantepin Şahinbey province attended the present Qualitative research design was employed to conduct this study. According to the teachers opinions, among the very important problems were school administration’s lack of information about preschool teachers and not caring about preschool education. Furthermore, that school administrators overrate parents was seen among more important problems faced. Thefindings indicated that school administrators were not sensitive about the physical and technological problems resulting from lack of budget and they did not help teachers to make up for lack of materials needed. Overall, it is suggested that in-service training seminars regarding preschool education must be held to solve the problems faced. In addition, school budget must be developed to make up for the lack of technological and physical materials.
Description
Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Sorunları, Okul Yönetimi, Pre School Education, Problems of Preschool Techers, School Management
Citation