Publication:
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rekabet Gücüne Muhtemel Etkileri

No Thumbnail Available
Date
2016-04
Authors
Dereli, Deniz Dilara
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Dünya gayri safi milli hasılasının yarısından fazlasına sahip olan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, kendi aralarında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı adı altında bir serbest ticaret anlaşması tesis etmek üzere, 2011 yılı itibariyle Yüksek Seviyeli Çalışma Grubunu oluşturmuşlar ve bu çalışma grubu tarafından ortaya konulan nihai rapor doğrultusunda 2013 yılı itibariyle müzakereleri başlatmışlardır. 2017 yılında tesis edilmesi planlanan ortaklığın meydana getirilmesindeki temel amaç tarafların rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve büyüme hızlarının arttırılmasıdır. Bu çalışmada, uzun dönemde geniş ve kapsamlı bir antlaşma ile ticaret hacimlerini arttırarak küresel rekabet içerisindeki paylarını daha da arttırmayı hedefleyen tarafların bu hedefe yönelik olarak bir araya gelmelerindeki temel nedenler değerlendirilerek meydana getirilecek ortaklığın muhtemel etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Description
Keywords
Uluslararası Ticaret , Rekabet , Büyüme
Citation