Publication:
IAASB Denetim Raporu Projesi Ve Yeni Denetim Raporu: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Denetim Raporları Üzerine Bir Araştırma

Date
2021
Authors
Erdoğan, Tolga
Çarıkçıoğlu, Peyami Sefa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bilgi kullanıcıları açısından denetim raporu son derece önemli bir belgedir. Bu belge içerisinde en önemli bilgi görüş olsa da raporun daha fazla bilgi sunuyor olması da son derece önemlidir. IAASB tarafından başlatılan ve pek çok tarafın görüşleri sonucunda oluşturulan denetim raporu formatı bilgi kullanıcılarına daha fazla bilgi sunmaktadır. Yapılan bu değişikliğe paralel olarak ülkemizde de Kamu Gözetimi Kurumu tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış ve yeni rapor uygulamaya konulmuştur. Ülkemizde 2017 yılı başından beri kullanılmaktadır. Değişikliğin temelini BDS 700 “Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama” standardı oluşturmaktadır. Düzenleme ile birlikte BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi” standardı gereği denetim raporları bilgi kullanıcılarına daha fazla bilgi sağlamaya başlamıştır.


For information users, the audit report is an extremely important document. While the most important information in this document is opinion, it is also very important that the report offers more information. The audit report format initiated by IAASB and created as a result of the opinions of many parties provides more information to information users. In parallel with this change, the necessary arrangements were made by the Public Oversight Authority in our country and a new report was put into practice. It has been used in our country since the beginning of 2017. The basis of the amendment is the ISA 700 " Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements" standard. With the regulation, audit reports started to provide more information to information users in accordance with the standard of ISA 701 “Communicating Key Audit Matters in The Independent Auditor's Report”.

Description
Keywords
Yeni Denetim Raporu , Bağımsız Denetim , Denetim Raporu , Kilit Denetim Konuları , BDS 700 , BDS 701 , New Audit Report , Independent Audit , Audit Report , Key Audit Issues , ISA 700 , ISA 701
Citation