Yayın:
Türkçede Astronomik İsimler Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2005-11
Yazarlar
Solak, Ömer
Karadal, Himmet
Yıldız, Levent
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Biz bu çalışmada, bir Türkçe sözlükteki astronomi ve uzay ile ilgili kelime ve terimleri söz konusu edeceğiz. Çalışmamızda örneklem olarak alınan Türkçe sözlükteki Türkçe kökenli astronomi sözcükleri, analitik bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu incelemede tespit edilen kelimeler tasnif edilmiştir. Tasnif evrenle ilgili, gök cisimleri ile ilgili, astronomik olaylarla ilgili Türklere özgü duyuş, yaklaşım ve algılamaları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
At this study, we will evaluate the word of the astronomy and space in a Turkish dictionary. This study, it was evaluated Turkish originated word in a Turkish dictionary as a sample. Firstly this Turkish words was classfied. Hence it was pointed out that to exist about Turkish approaching and thinking on universe.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Astronomi, Uzay, Astronomi Terimleri, Uzay Terimleri, Türkçe Terimler, Astronomy, Space, Astronomy Terms, Terms of space, Turkish terms
Alıntı