Publication:
Sefeid Değişken Yıldızlarının Uzaklığının Hesaplanması

No Thumbnail Available
Date
2005-11
Authors
İlkar, Vahit Yiğit
Nalbantoğlu, Tan
Özkul, Onur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hennette Leavıtt 1912'de Sefeid'lerin peryotlarının gerçek peryotlarının yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkarmış ve böylece yıldızların uzaklıklarının saptanması çalışmalarına önemli bir yöntem kazandırmıştır. Evrendeki genişleme bütün galaksileri belli bir gözlemciden uzaklaştırmaktadır ve onlar ne kadar uzaktalarsa o kadar hızla uzaklaşmaktadırlar. Bununla ilgili bağıntı: Ho; Hubble sabiti . v; Kaçış hızı D; galaksiler arası uzaklık olmak üzere v=Ho.D dır. Bu evrenimizdeki galaksilerin arasındaki mesafeye bağlı olarak birbirlerinden kaçtıklarını ifade etmektedir. Ho,Hubble sabiti, evrenin hangi hızla genişlediğinin bir ölçüsüdür Astronomi ulaşılabilir ve görülebilir bir bilimdir. Gelişen teknoloji sayesinde uzayın en muhteşem manzaralarını sunmuştur. Amaç; Hubble Teleskobu ile 1994 yılı ESA/ESO verilerinden yararlanarak 12 Sefeid Değişken Yıldızının uzaklıklarının ortalamasını alarak MIOO Galaksisinin uzaklığını hesaplamak, bu bilgilerden yola çıkarak Hubble Sabiti'ni bulmak ve evrenin tam yaşını hesaplamaktır.


Distance to M1OO as determined by Cepheid Variable Stars Task 1; HENRIETTE LEAVIT(1912)has found formula M=-2,78 log (P)-1,35 for cepheid variable stars. By using this equation on light curves of 12 cepheid stars which are taken from Hubble Telescop- ESA/ESO at 1994 Task 2;m( max) and m(min)are taken from graphics then avarege m is calculated.Task3;M-m=5+5log(n) from Pogson Equation; JI =lid ;d is calculated in pc.(for each 12 cepheids) Task4;12 cepheids are not at same distancesTask5; calculations give the distance of the M1OO Galaxy even Milkyway is nearly 25Kpc at diameterTask6; distance is 17,1±1,8 Mpc for MlOO Galaxy Task7;tangetal velocity is v=1400km/s Ho = v/d = 1400116,702 Ho=27.18.10. 19 I second t= 11,66 .109 year is the age of the universe

Description
Keywords
Sefeid , yıldızların uzaklığının hesaplanması , Cepheid , Calculation of distances to stars
Citation