Publication:
İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı

Date
2004-01
Authors
Kasapoğlu, Esin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
İnşaat sektörünün, talebin süreksiz olması, belirsizlik ve risk yüksekliği gibi koşullar nedeniyle, yüklenici firmalar arasında, alt yüklenici kullanımı yaygındır. Firmaların büyüklükleri ve iş hacimleri artsa bile, alt yüklenici kullanımı ana yükleniciye esneklik getirmesi, bazı bürokratik işlemlerden kurtarması, denetimde kolaylık gibi önemli yararlar sağlamakladır. Dış çevreye karşı tampon işlevi görmesi, yüklenici firmalarla birlikte riski paylaşması, teknolojik gelişmeleri izlemeyi kolaylaştırması, farklı alanlar uzmanlar sağlaması gibi olanaklar sunması alt yüklenicilerle, çalışılmasını etkileyici kılmaktadır. Bununla birlikte, bazı sorunların çözümlenmesine karşılık, bir bağımsız firma ile çalışmaktan doğacak yeni sorunlarla karşılaşılır. Birlikte çalışıp olumlu sonuç alınan alt yüklenicilerle uzun süreli ilkiler kurulması, bu sorunu çözümlemede vurulan yollardan biri olmaktadır.
As construct ion industry has some special conditions like demand volatility, uncertainity and high risk, subcontractors are preferred widely. In construction industry, even if the size of the firm and capacity of work increase, subcontracting enables some advantages to general contractor such as providing nexibility, saving from some bureaucratic procedures and easy control. Functioning like o buffer against the environment, sharing the uncerta inty with the firm, making technological devepments following easily and providing specialists of different areas make subcontracting attractive. As some of the problems faced before wiJ be solved, working with another independent finn may lead to nev; problems. Long lasting relations with the subcontractors especially with previous good quality of collaberate may be one of the ways solving this problem.
Description
Keywords
inşaat sektörü, alt yüklenici, ana yüklenici, uzun süreli ilişkiler, construction industry, sub-contractor, main contractor, long-term relationships
Citation