Publication:
İş yeri kabuslarından biri olarak mobbing ve mücadele yöntemleri

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Emül, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışma ile iş hayatında çok eski dönemlerden beri var olan mobbing kavramının, örgütlerde önlenebilmesi adına; sekiz farklı örgütün, çalışanlarının farkındalık seviyeleri, bu örgütlerin mobbing olgusuna karşı tutumları ve mobbingin önlenmesi için yaptıkları örgütsel faaliyetlerin neler olduğunu tespit etmektir. Araştırma kapsamında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)'ün Güneydoğu Anadolu ve Trakya Şubelerinin yönetim kurullarında görev alan sekiz İnsan Kaynakları Birim yöneticisi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma 6 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş, ikinci bölümde mobbing kavramı, tarihsel gelişimi ve benzer kavramlar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde mobbing süreci, dördüncü bölümde mobbingin sonuçları, beşinci bölümde mücadelesi, altıncı bölümde ise örgütlerin mobbingle mücadelesine dair bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak örgüt çalışanlarının mobbinge dair farkındalıklarının istenilen bir seviyede olmadığı, örgütlerin mobbing olgusu ile mücadele etmek için birden fazla eylemde bulundukları, bu olguya karşı sessiz kalmayarak önleyici faaliyetler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.


In this thesis, we determine the level of awareness of the employees of eight different organizations to mobbing, the attitudes of these organizations towards mobbing and the organizational actions taken for preventing mobbing in order to overcome the concept of mobbing that has been existing in bussiness since ancient times. Within the scope of this research, interviews are done in detail with eight Human Resources managers from board members of Southeast and Thrace branches of Turkish Human Management Association. This thesis is composed of 6 chapters. The first chapter is devoted for an introduction. The concept of mobbing, its historical development and related concepts are given in the second chapter. We give the stages of mobbing in the third chapter, the results of mobbing in the fourth chapter, the precautions in the fifth chapter and the research for the actions of the organizations against mobbing is given in the sixth chapter. As a result, it is determined that the level of awareness of the employees is not at desired levels, the organizations take several actions to overcome mobbing and they do not remain silent against mobbing as they take some precautions.

Description
Keywords
İşletme , Business Administration , Mobbing , Psikolojik İstismar , Psychological Maltreatment , Çalışanlar , Workers , Önleyici Müdahale , Preventive Intervention , Örgütler , Organizations , İşyeri , Work Place
Citation