Yayın:
Türk Borçlar Kanunu’na göre İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme

No Thumbnail Available
Tarih
2012-07
Yazarlar
Akbıyık, Cem
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Seçkin Yayıncılık
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
İlan yoluyla ödül sözü verme 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 9.maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu çok özel borç kaynağı 818 sayılı eski Borçlar Kanununun 8. maddesinde de az çok aynı biçimde yer almaktaydı. Bu maddeye göre bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak madde yeniden düzenlenirken başlığında ve içeriğinde ödüllü yarışma vaadinde bulunan kimseden söz edilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Hükmün devamında ödül sözü veren sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlü kılınmış. ayrıca bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamının ödülün değerlerini aşamayacağını eski metne göre daha açık olarak vurgulanmıştır. Bunu yanı sıra eski maddeden farklı olarak vaatte bulunanın edimin gerçekleşmesini engellemesi durumunda yine aynı şartlarda giderim borcu altında olduğu da belirtilmiştir. Böyle olmakla birlikte maddede edinim birden çok kişi tarafından gerçekleştirildiği takdirde ödülün kime verilceği ile ilgili bir düzenlemede de bulunulması doğru olurdu.
Açıklama
Anahtar kelimeler
İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme, İlan Yoluyla Ödüllü Yarışma Vaad, Tek Tarafli İşlem, Edimin Yerine Getirilmesi Giderim
Alıntı