Publication:
Küreselleşme Sürecinde Dünya Ekonomisini ve Yönetimini Yeniden Düzenleyen Eyleyenler

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-06

Authors

Tarhanyan, Nayyat

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Yapısal bir dönüşümü beraberinde getiren küreselleşme sürecinin dünya düzeyinde eşitsizlik ve işsizlik sorunlarına yol açması sonucu dünya ekonomisini ve yönetimini yeniden düzenlemek üzere eyleyenler ortaya çıkmıştır. Bu eylenlerin bir kısmı da tavandan gelen "filantropistler" (insanseverler) ve "kosmokratlar" (küresel yöneticiler), diğer kısmı da tabandan gelen yeni dünya sivil toplumundan oluşmaktadır. Ancak bu eyleyenlerin işlevlerini tam anlamıyla ve etkin bir biçimde yerine getirmeleri, kendi çıkarlarını değil de dünya toplumlarının çıkarlarını gözetmelerine bağlıdır. Kuşkusuz bu görev ve sorumluluğu yerine getirip getirmeyeceklerini zaman gösterecektir. As result of global inequalityand unemployement caused by globalisation which occured along with astructural transformation new actors appeared to rearrange the world economy and the administration. Some of these actors are philantropists and cosmocratcoming from top and the others are members of new world civil society coming from the bottom. However, to fulfill their jobs well and desirably these actors should give priority not to their own benefits but to those of world communities. It is of course clear that ime will show whether these actors can fulfill this job and responsability.

Description

Keywords

globalisation, küreselleşme, philantropists, hayırseverler, cosmocrats, yeni dünya medeniyet toplumu, new world civil society

Citation