Publication:
Bir ilaç Firmasında Hammadde Sipariş Miktarının ve Stok Seviyelerinin Optimizasyonu

No Thumbnail Available

Date

2019-06

Authors

Bodur, Buket
Akman, Gökcan
Sönmez, Rojda Nisa
Altınyar, Aydan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte şirketler arasındaki rekabet artmakta olup, ilaç şirketleri artan talep ile daha fazla ürün üretme hedefli koymaya başlamaktadır. Son dönemdeki demografik yapının değişmesi, ortalama yaşam beklentisinin ve yenilikçi teknolojilerin kabulünün artmasına paralel olarak, sağlık ve ilaç harcamaları artmaktadır. Mustafa Nevzat İlaç Sanayii, 1090 personeliyle Türk ilaç sektörünün öncüsü olan modem tesisleri ile makrolid grubu aktif maddeleri ve etodolak ve diğer aktif maddeler gibi bağımsız dört ilaç grubunu üretmektedir. Firmanın yıllar içinde büyümesiyle beraber, mevcut stok kontrolleri, sipariş miktarları, maliyet hesaplamalarında optimizasyon anlamında bazı noktalarda zorluklar yaşamaktadır. Firmanın öncelikli hedefi, yıl içerisinde üretecekleri ürünlerin hammadde siparişlerindeki optimum miktarı belirleyip, stok kontrolünü yaparak bu kısımlardan doğan maliyeti en iyi seviyeye çekmektir. Bu projede, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi şirketinin artan talep miktarı ile birlikte hammadde stok seviyesi optimizasyonu nu yaparak şirketin hammadde stok maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada, firma tarafından verilen hammaddeler için geçmiş yıla ait toplam tüketim miktarları, satın almak maliyetleri, sipariş verme maliyetleri ve stok taşıma maliyetleri gibi bilgiler toplanmıştır. Bu veriler kullanılarak, her bir hammadde için Ekonomik Sipariş Miktarı belirlenmiştir. Sonuçlar, geçen yıl firma tarafından uygulanmış olan mevcut durum ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, firma yetkililerinin değişen veriler olduğu durumda daha sonraki dönemlerde de kullanabilmesi için Excel tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.

Description

Keywords

Karar Destek Sistemleri, Endüstriyel Optimizasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi

Citation